Regelingen

Er zijn veel regelingen die flink geld op kunnen brengen voor minima, de belangrijkste 6:

 

>>Individuele inkomenstoeslag

Je woont in Den Haag, bent 21 of ouder en hebt nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Je bent geen student en  had ten minste in een aaneengesloten periode van 36 maanden gemiddeld een inkomen van 110% van het bijstandsniveau.

Je vermogen komt niet boven de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering. Je hebt je in de afgelopen 36 maanden voldoende ingespannen om uw inkomen te verbeteren. De gemeente kijkt hiervoor naar de maatregelen die je hebt ontvangen van de Sociale Dienst en het UWV. Je kunt 1x per 12 maanden de individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Nodig bij de aanvraag

Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs),

Recent bewijs van uw rekening nr. (bankafschrift) met het saldo daarop duidelijk zichtbaar, kopie van je laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangst-bewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten), als je zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 3 jaar.

Hoogte toeslag

Alleenwonend € 360. Alleenstaande ouder & minderjarige kinderen € 470. Gezin € 600. Gezin met minderjarige kinderen € 800

Individuele inkomenstoeslag

 

>>Kwijtschelding gem. belastingen

Om te bepalen of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente eerst naar je vermogen. Het vermogen dat je mag behouden zonder belasting te betalen, is overigens wel lager dan om voor bijstand in aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt strenger.

Is het vermogen niet voldoende om de belasting te betalen? Dan rekent de gemeente uit welk bedrag je per jaar kunt missen (betalingscapaciteit). 80% hiervan moet je gebruiken om de belasting te betalen.

Nodig bij de aanvraag

Bij het aanvragen van kwijtschelding heb je je aanslagbiljet nodig. Bij je aanvraag moet je ook bijlagen meesturen. 

Hoogte kwijtschelding

ca. 210,-

kwijtschelding gemeente belasting

 

>>Bijzondere bijstand

Moet je door omstandigheden kosten maken die je niet zelf kunt betalen? Omdat je een laag inkomen hebt en er geen andere mogelijkheden zijn? Dan kunt je misschien bijzondere bijstand krijgen.

Je kan bijzondere bijstand aanvragen als:

Je in Den Haag woont en de kosten aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht zijn. Je de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moet maken en de kosten niet kunt uitstellen. Je de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de individuele inkomenstoeslag. Je onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te betalen. 

De hoogte  hangt af van:

Je inkomen, vermogen, bijzondere uitgaven, zoals alimentatie. De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

bijzondere bijstand

 

>>Collectieve zorgverzekering

De voordelen van de Haagse zorgverzekering: de gemeente betaalt mee aan je premie. Hoeveel dat is, is afhankelijk van je financiële situatie. Het volledige eigen risico van € 385  is meeverzekerd. Een uitgebreid pakket met ruime aanvullende vergoedingen voor brillen, tandarts en fysiotherapie. Een aantal bijdragen wordt vergoed. De meeste zorgaanbieders sturen hun rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Je hoeft dan niet vooraf te betalen. Je medische situatie speelt bij acceptatie geen enkele rol.

Voorwaarden om je aan te melden

Om in aanmerking te komen voor het Den Haag Pakket moet je in Den Haag wonen, mag je inkomen en vermogen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm (zie normbedragen van de participatiewet). Je mag geen hbo/wo student zijn, geen schuld hebben bij je huidige zorgverzekering. Chronisch zieken en gehandi-capten met een CIZ-indicatie of Wmo-beschikking en een inkomen tussen de 130% en 150% van de bijstandsnorm kunnen wel meedoen aan de collectieve zorgverzekering. Je krijgt dan geen bijdrage in de premie van de gemeente.

Hoogte toeslag

ca. 20 – 30,- per maand

collectieve zorgverzekering

 

>>Stichting leergeld

Kinderen mogen op school niet achter blijven, omdat er thuis geen geld is voor een computer, kinderen mogen niet geïsoleerd raken omdat er geen geld is voor sport of spel, kinderen moeten op de fiets naar school of club kunnen gaan ook als geen geld is voor een fiets, kinderen moeten hun verjaardag kunnen vieren ook als dat financieel moeilijk ligt. Dit geldt voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond. Zij kunnen bij leergeld terecht voor hier genoemde verstrekkingen

Computer

Is je kind 6 of ouder en nog geen 18? Heeft het een Haagse Ooievaarspas?  Dan komt je koter in aanmerking voor een PC van Leergeld Den Haag. Voor een computerset inclusief een 17 inch TFT- monitor betaalt je een eigen bijdrage van € 30,-

Fietsen

Is je kind 10 jaar of ouder en nog geen 18? Heeft u een minimuminkomen? Dan kan je bij Leergeld Den Haag een aanvraag voor een fiets indienen. Voor een nieuwe fiets betaal je een eigen bijdrage van € 25,00.

Materialen sport en cultuur

Is je kind 4 of ouder en nog geen 18? Heeft ie een Haagse Ooievaarspas en is het lid van een club of organisatie die aangesloten is bij de Ooievaarspasregeling? Dan kan je bij Leergeld Den Haag een aanvraag indienen voor de materialen (bv. voetbalschoenen, zwemkleding, judopak, muziekinstrument) die nodig zijn om deel te nemen. Voor de materialen hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Voor een eerste aanvraag ontvang je een waardebon van maximaal € 150,-. Voor een tweede of volgende aanvraag geldt een maximum van € 100,-.

stichting leergeld

 

>>Zelfstandige op bescheiden schaal

Meewerken met Mavlov en verdienen (bovenop je uitkering)? Ook daarvoor bestaat de regeling “zelfstandige op bescheiden schaal” Je bent een zelfstandige op bescheiden schaal als: je werkzaamheden worden uitgevoerd geen recht geven op de zelfstandigenaftrek; deze activiteiten voor eigen rekening en risico worden gedaan en het werk kleine inkomsten oplevert; de verwachting is dat de inkomsten uit deze activiteiten onder het niveau blijven om zelfstandig in de kosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wettelijke vereisten
Je moet als zelfstandige voldoen of beschikken over: een inschrijving bij de Kamer van Koophandel; een BTW-nummer; een deugdelijke boekhouding die voldoet aan de eisen die de Belastingdienst. Je kan toestemming krijgen om voor de duur van 12 maanden met behoud van uitkering deze activiteiten uit te voeren. Deze termijn kan telkens verlengd worden met 12 maanden. Je mag gemiddeld niet meer dan 23,5 uur per week als zelfstandige werken en moet je administratie bijhouden. De uren grens (niet meer dan 23,5 uur per week) geldt voor alle werkzaamheden inclusief de uren die besteed worden aan je administratie. De uren gelden voor de zelfstandige en de eventuele partner samen. Je hanteert voor de gewerkte uren zoveel mogelijk een urenstaat. Je bent verplicht om marktconforme tarieven te hanteren voor je product of dienst.

zelfstandige op bescheiden schaal


Foto door Jacob: mistige ministeries