Reclame ergernis

Als er graffiti aanwezig is in het straatbeeld, wordt er meer zwerfafval aangetroffen. In een nette omgeving is daarentegen zichtbaar dat er regels zijn die worden nageleefd; dat is goed voor een straat, wijk of gemeente. Het straatbeeld wordt in grote mate bepaald door reclame-uitingen. Om verloedering tegen te gaan zijn ook die aan regelgeving gebonden.

De bevoegdheid van de welstandscommissie is in enkele Nederlandse gemeenten uitgebreid met een Commissie Beeldkwaliteit of zelfs een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die organen geven ook hun oordeel over reclame vergunningen; desondanks staan er op de meest pittoreske plekken advertentiezuilen. Opvallender en meer beeld bepalend zijn etalage reclames. Zulke reclames vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Opvallend is hoe verschillend gemeenten met handelsreclame omgaan. Zo is bijvoorbeeld Woerden voor woonwijken streng: “…Het uitgangspunt is dat in gebieden met hoofdzakelijk een woonfunctie geen reclame-uitingen passen…” 

De APV voor de gemeente Den Haag is betreft handelsreclame uitgewerkt en vastgelegd in de Reclamenota 2018-2022. “In de APV art. 2:97 wordt toegevoegd dat reclame-uitingen op, aan en in gebouwen/percelen pand gerelateerd moeten zijn. Dat betekent dat de reclame-uiting een direct verband moet hebben met de bedrijfsvoering van, of in het pand. Ook wordt in dit artikel een limiet gesteld aan het bedekken van ruiten van (winkel)panden met pand gerelateerde reclame. Dit wordt beperkt tot maximaal 20% van de oppervlakte van een (winkel)ruit… Van een exces is in ieder geval sprake bij een duidelijke overdaad aan reclame-uitingen… De gemeentelijke handhavers zijn bevoegd om op te treden tegen overtredingen van de APV en andere gemeentelijke verordeningen.”

Het oude centrum van Den Haag begint vergeven te raken van uitingen die in de Reclamenota treffend zijn omschreven. Handhaven: ho maar!

Met wat hulp komen die gasten er wel

 

Op 21 maart, in het voormalig Congresgebouw tijdens het congres Den Haag Werkt, de door ‘Team is Key’ geboden gelegenheid verzilverd om -naast Teamens- een samenwerkingsverband te tekenen met Hive.

Hive.nl… -zoek die lui op- zorgt, mede dankzij sponsoring van onder andere Google en de TU-Tilburg, voor de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden bij wie daarvoor openstaat; werkenden en niet werkenden. Het is duidelijk dat deze overeenkomst zeker voor Hive een grote stap in de goede richting is.

(Na de toezegging van de gemeente Den Haag om onze periodiek toe te voegen aan de kwartaal uitgave van Ooievaarsnieuws (oplage 50.000 st.) is dit voor Mavlov wellicht een aardige gelegenheid om daarnaast ook een maandblad op te kunnen tuigen.)

fotografie: Jacqueline Stoort

De papieren krant komt er, in stapjes…

De gemeente Den Haag heeft toegezegd dat Mavlov als katern bij het Ooievaarsnieuws kan komen. Deze Ooievaarskrant is een kwartaalkrant voor Ooievaarspashouders; mensen binnen de gemeentegrenzen die tot 130 % van het sociaal minimum verdienen komen voor zo’n pas in aanmerking.

Maker cultuur (zelf doen)

De punk cultuur was in de 70-er jaren van de vorige eeuw de eerste uiting van een DIY-houding die gekoppeld werd aan een afkeer van de massacultuur: vanaf 1977 brachten bands eigen muziek uit op cassettes & LP’s waarvoor de hoezen in eigen beheer werden ontworpen, daarnaast werden zelf t-shirts gezeefdrukt en kleding vermaakt om al doende het verzet tegen de samenleving kenbaar te maken. Het kopieerapparaat en de cassettetape waren de voornaamste instrumenten waarmee deze beweging zichzelf reproduceerde.

Vanaf de laatste jaren van het eerste decennium van deze eeuw beroept de ‘Maker cultuur’ zich evengoed op reproduceer gereedschap, nu geënt op breed gedragen productie middelen als 3-D printers en CNC-gereedschap. “Makers ruimtes” als Fab Labs zijn dan ook over de hele wereld te vinden; het web wemelt van sites waarop mensen hun (aan de hand van nieuwe productie middelen) zelfgemaakte producten aanbieden. Het laagdrempelige proces ziet er zo uit: 3-D tekenprogramma sketchup downloaden, tekenen, tekening up-loaden op 3dhups.com om te kijken wie er in de buurt jouw ontwerp met zijn CNC-machine tegen welke prijs kan maken en hopla…. 

De Maker beweging is evenals de Punk beweging ontstaan uit afkeer; echter dit maal zijn de vertegenwoordigers afzijdig van het geïsoleerde bestaan in modere steden en verenigden ze zich mondiaal. De Maker beweging is zodoende ook een tegencultuur, nu met een positieve instelling. Een tegencultuur waar voor minimalisten bovendien veel voor valt te zeggen: op een creatieve manier bijverdienen, waar je ook bent.

foto: een-potig DIY bijzettafeltje, ooit leverbaar in 2 modellen (links en rechts). Denk niet dat dit gaat lopen…

Jacob

Natuurlijke werkloosheid

Je zou kunnen denken dat werkloosheid teruggebracht kan worden tot nul, helaas is dat niet zo. Friedman heeft in 1968 het begrip ‘natuurlijke werkloosheidsgraad’ geïntroduceerd en weersprak de destijds gangbare stelling dat werkloosheid door oplopende inflatie (het model Keynes) kon worden verminderd.  

Volgens Milton Friedman is er een verschil tussen tijdelijke werkloosheid en structurele werkloosheid. De eerste vorm varieert; een centrale bank (in Nederland De Nederlandsche Bank) kan de rentestand naar beneden bijstellen waardoor er geld vrijkomt zodat de economie groeit, een gevolg is een dalende werkloosheid. Dit mechanisme werkt tot de “natuurlijke werkloosheid”, eronder is er geen effect meer… krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor onvervulde vacatures waardoor de lonen stijgen met als gevolg dat de groei weer stopt en het werkloosheidspercentage oploopt tot de natuurlijke grens. 

Gemeenten kunnen, volgens deze visie, slechts zorgen dat een deel van de mensen zonder werk beter inzetbaar is. Voor een grote (in samenstelling wisselende) groep zal dat amper helpen.

Natuurlijke werkloosheid: een naar maar onvermijdelijk begrip.   

Jacob

(Bron: middelbare school)

Homo Ludens (talenten zonder centen)

– “Het kunstonderwijs heeft de laagste uitval en het hoogste studiesucces van alle sectoren in het HBO.”  

– “De werkloosheid onder afgestudeerden uit het HBO-kunstonderwijs betrof slechts 3,1%; fors lager dan het hbo-gemiddelde van 5%”. 

Om kunstzinnige studenten binnen te hengelen is de vereniging van Hogescholen creatief met cijfers: vijf jaar na ’t afstuderen is de werkloosheid onder kunstacademie verlaters namelijk 2 x zo hoog als bij andere HBO-studenten. Het gemiddeld uurloon van pas afgestudeerde in de richtingen Dans, Muziek, Beeldende kunst/vormgeving is met € 10,70 het laagste van alle HBO-opleidingen. 

Goed verdienen was in de creatieve sector altijd al moeizaam, de maatregelen van (ca.) de laatste tien jaar maakten het er niet beter op. De Commissie Arbeidsmarktverkenning Cultuursector stelt dat er in de periode 2009 tot en met 2013 in de culturele sector circa 20 duizend banen verloren is gegaan. Culturele kaalslag was in die periode regeringsbeleid: tussen 2012 en 2016 werd de instroom op academies teruggebracht tot een landelijk maximum van 5 duizend studenten per jaar. De afgeknepen instroom begon in hetzelfde jaar waarin de De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) werd afgeschaft. Deze regeling gaf afgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid maandelijks 70% van het bijstandsbedrag op hun rekening bij te laten schrijven en er mocht tot maximaal 125% van het bijstandsniveau worden bijverdient. Het grootste deel van kunstenaars, circa 80%, was na de WWIK zelfstandig en werkte binnen of buiten zijn beroepspraktijk.

Aan de andere kant van het nu: volgens een schatting van het World Economic Forum zal 65% van de huidige basisschoolleerlingen gaan werken in een beroep dat nu nog niet bestaat. Daarom is het belangrijk dat studenten 21-ste eeuwse vaardigheden leren (analyseren en logisch organiseren van gegevens, communiceren, creatief denken, ICT-basisvaardigheden, informatie vaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid, probleem oplossen, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering) en waar kan je die vaardigheden beter leren dan aan een academie?

Veel problemen ontstaan door het spanningsveld tussen de innerlijke wensen van een individu en de uiterlijke eisen van een gemeenschap. Luitjes in de creatieve sector volgen dan ook hun innerlijke drijfveren met als gevolg dat veel van hen financieel ’t met minder moet doen. Wellicht is dat in de toekomst dus anders. 

Oranje Bitter…

Er zijn ook dit jaar weer meer minima (4 miljoen mensen leven tegen, op, of onder de armoedegrens) maar leden van het Koninklijk Huis zien hun uitkering stijgen. Zo ontvangt Koning Willem-Alexander volgend jaar 926.000 euro, (77.167 per maand) 24.000 meer dan dit jaar.

Armoede groeit in Nederland: bezuinigen, afslanken, versoberen, miniseren, matigen, beperken, beknibbelen, tweede huis in Mozambique (verkocht in 2012), derde huis in Argentinie, vierde huis in Griekenland. Nederland heeft met Willem-Alsgeenander een koning die minima laat zien dat je als (opper) uitkeringstrekker gewoon buitenhuisjes aan kunt schaffen, dat er niks aan de hand is. Een warme man leidt zijn onderdanen op een inlevende manier door de tijd.

Hij laat dan ook echt zien dat ie iets heeft met armoede; niet voor niets stond koning Kroonkurk zijn tweede huis in een van de armste landen ter wereld. Van de 18 miljoen inwoners leven er in Mozambique 12 miljoen onder de armoedegrens, kijk, zo maak je een statement. In Griekenland (vierde huisje) krimp de economie al jaren achtereen en de werkloosheid is er opgelopen tot 21 procent. Het familievermogen van meer dan een miljard moet worden beheerd en vastgoedinvesteringen horen daar nu eenmaal bij, blijkbaar.

De stamvader van Oranje heeft trouwens, als vader van 16 kinderen, zo’n beetje zijn eigen onderdanen bij elkaar liggen stuiteren. Onderdanen die in het jaar des Willems 2018 zijn geëvalueerd tot zwaaiende oranje geverfde half-comateuze Telegraaf lezers die elk jaar ergens in april goedkeurend en op eigen kosten een glaasje Oranjebitter aan de lippen zetten.

Oranjebitter, een betere naam valt er voor dat drankje nauwelijks te bedenken.

 

Tegenstrijdigheden

In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen zzp’ers en die zijn niet beschermd door een minimumloon of een collectieve arbeidsovereenkomst. Bovendien maken zij uren waar geen vergoeding tegenover staat, zoals het doen van de administratie, onderhouden van het instrumentarium of het binnen halen van opdrachten. Het percentage minima onder zzp’ers is dan ook wezenlijk.

Een grote groep zelfstandigen zonder personeel werkt als werknemer maar dan zonder arbeidsovereenkomst. Dit komt doordat ze voor een te laag tarief worden ingehuurd; op die manier ontstaat oneerlijke concurrentie met de (vaste) werknemer. De zzp’er kan zichzelf zo voordelig aanbieden omdat hij niet gebonden is zich in te dekken tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bovendien zorgt hij vaak niet voor een pensioen. De regering heeft dan ook het voornemen om elke zzp’er die langer dan drie maanden bij dezelfde opdrachtgever, voor minder dan 125 procent van het minimumloon werkt, te beschouwen als werknemer.  

Natuurlijk bestaat er aan de ene kant van het politieke spectrum het liberale gedachtegoed dat inhoudt dat er ondernemersrisico genomen moet worden en aan de andere kant het socialistische idee van de collectieve bescherming. Het zal daarom mijn inziens nog lang duren voor er echt een (redelijk) beschermde status voor zelfstandigen ontstaat, zoiets is dan ook een contradictie. 

 

Korting voor < 100.000 Hagenaars

De Ooievaarspas heeft een ruime inkomensgrens waardoor ook werkenden met een inkomen tot 130% van het wettelijk  minimum er recht op hebben. De pas maakt het voor bijna 98.000 Haagse minimalisten mogelijk om actief mee te blijven doen in de maatschappij. Om het zo makkelijk mogelijk te maken zijn veel voorzieningen gekoppeld aan de pas. 

Mensen krijgen nu al faciliteiten op basis van hun leeftijd en inkomen, zoals het kindpakket en gratis OV voor AOW’ers met een Ooievaarspas. Daarnaast zijn de uitstroom regelingen versoepeld: als je meer gaat verdienen hou je nog een jaar recht op alle voorzieningen die eraan verbonden zijn.

Aanvragen doe je middels deze link

Jacob

Foto: minimalisten doen boodschappen in de Paleisstraat DH.

Flinke vergoeding vrijwilligerswerk

Kom voor Mavlov schrijven!

Iedereen ouder dan 27 met een bijstandsuitkering mag voor vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen van 1.500,- per jaar; dit (werk) moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Los hiervan biedt de gemeente ook de mogelijkheid om een- of tweemaal per jaar een premie van ten hoogste € 2.340,- per kalander jaar uit te laten keren voor zover het vrijwilligerswerk, naar het oordeel van het college, bijdraagt aan algemeen geaccepteerde arbeid.

(Ook andere instanties mogen deze premie verstrekken, maar moeten dat eerst voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders; deze bepalen of de premie bijdraagt aan arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden.) 

De premie heeft geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering voor zover er geen vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen. Wanneer iemand naast de premie ook een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan geldt de premie als inkomsten waarover belasting moet worden betaald.

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering. Inderdaad, lastige materie maar uiteindelijk zal het voor een ieder van ons kunnen lonen.

Leuk man, nuttige stukjes voor je medemens schrijven!