Advertorials

Minima… een breed begrip dat zowel uitkeringsgerechtigden, studenten, werkenden als gepensioneerden omvat. In totaal hebben in Den Haag ongeveer 55.000 huishoudens een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum, 21 procent van alle huishoudens in de gemeente. 

Mavlov wordt in kleur uitgegeven op A-3 formaat en bevat maandelijks ongeveer 16 pagina’s (32 A4-tjes) aan doelgroep gerelateerde informatie; columns, opiniestukjes, lezerservaringen, tips en gemeentelijke regelingen.

 

Alle 36.490 Haagse uitkeringsgerechtigden krijgen via een nieuwsbrief de gelegenheid zich gratis op de papieren versie te abonneren. 

Mavlov verschijnt maandelijks in een oplage van 5.000 stuks en wordt op circa 50 plekken in de regio Den Haag gratis aangeboden. 

Mavlov ligt onder meer in bibliotheken, boek-/buurtwinkels, buurt- en wijkcentra, kringloopwinkels  en stadsloketten. 

Mavlov is een maand na verschijnen als online editie te downloaden. 

Periodieke bijeenkomst lezerspanel.

 

Samenkomst in de Schilderswijk van advertorial plaatsers en lezers.

Advertorials worden ook opgenomen op de site, het betreft vanzelfsprekend alleen onderwerpen die van belang zijn voor minima. 

Advertorials

 

 1 redactioneel stuk (1/4 pagina)

  • 50 exemplaren Mavlov per uitgave.
  • Deelname 1 persoon aan een groepsrondleiding van ca. 6 uur door het Den Haag van de minima per fiets: bezoek aan Haagse initiatieven voor / door minima.
  • Uitnodiging voor samenkomst adverteerders en lezers voor presentatie van betreffende editie.    

€ 465,-


 1 redactioneel stuk (1/2 pagina)

  • 100 exemplaren Mavlov per uitgave.  
  • Deelname  2 personen aan een groepsrondleiding van ca. 6 uur door het Den Haag van de minima per fiets: bezoek aan Haagse initiatieven voor / door minima.
  • Uitnodiging voor samenkomst adverteerders en lezers voor presentatie van betreffende editie.    

€ 653,-


 1 redactioneel stuk (1/1 pagina)

  • 150 exemplaren Mavlov per uitgave.
  • Deelname  4 personen aan een groepsrondleiding van ca. 6 uur door het Den Haag van de minima per fiets: bezoek aan Haagse initiatieven voor / door minima.
  • Uitnodiging voor samenkomst adverteerders en lezers voor presentatie van alle edities.    

€ 1.028,-


Columnisten (minima) kunnen door de  vrijwilligersregeling een belastingvrije vergoeding verdienen van maximaal € 170,- per maand. Uw advertorial heeft sociale impact.