Homo Ludens (talenten zonder centen)

– “Het kunstonderwijs heeft de laagste uitval en het hoogste studiesucces van alle sectoren in het HBO.”  

– “De werkloosheid onder afgestudeerden uit het HBO-kunstonderwijs betrof slechts 3,1%; fors lager dan het hbo-gemiddelde van 5%”. 

Om kunstzinnige studenten binnen te hengelen is de vereniging van Hogescholen creatief met cijfers: vijf jaar na ’t afstuderen is de werkloosheid onder kunstacademie verlaters namelijk 2 x zo hoog als bij andere HBO-studenten. Het gemiddeld uurloon van pas afgestudeerde in de richtingen Dans, Muziek, Beeldende kunst/vormgeving is met € 10,70 het laagste van alle HBO-opleidingen. 

Goed verdienen was in de creatieve sector altijd al moeizaam, de maatregelen van (ca.) de laatste tien jaar maakten het er niet beter op. De Commissie Arbeidsmarktverkenning Cultuursector stelt dat er in de periode 2009 tot en met 2013 in de culturele sector circa 20 duizend banen verloren is gegaan. Culturele kaalslag was in die periode regeringsbeleid: tussen 2012 en 2016 werd de instroom op academies teruggebracht tot een landelijk maximum van 5 duizend studenten per jaar. De afgeknepen instroom begon in hetzelfde jaar waarin de De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) werd afgeschaft. Deze regeling gaf afgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid maandelijks 70% van het bijstandsbedrag op hun rekening bij te laten schrijven en er mocht tot maximaal 125% van het bijstandsniveau worden bijverdient. Het grootste deel van kunstenaars, circa 80%, was na de WWIK zelfstandig en werkte binnen of buiten zijn beroepspraktijk.

Aan de andere kant van het nu: volgens een schatting van het World Economic Forum zal 65% van de huidige basisschoolleerlingen gaan werken in een beroep dat nu nog niet bestaat. Daarom is het belangrijk dat studenten 21-ste eeuwse vaardigheden leren (analyseren en logisch organiseren van gegevens, communiceren, creatief denken, ICT-basisvaardigheden, informatie vaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid, probleem oplossen, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering) en waar kan je die vaardigheden beter leren dan aan een academie?

Veel problemen ontstaan door het spanningsveld tussen de innerlijke wensen van een individu en de uiterlijke eisen van een gemeenschap. Luitjes in de creatieve sector volgen dan ook hun innerlijke drijfveren met als gevolg dat veel van hen financieel ’t met minder moet doen. Wellicht is dat in de toekomst dus anders.