Met wat hulp komen die gasten er wel

 

Op 21 maart, in het voormalig Congresgebouw tijdens het congres Den Haag Werkt, de door ‘Team is Key’ geboden gelegenheid verzilverd om -naast Teamens- een samenwerkingsverband te tekenen met Hive.

Hive.nl… -zoek die lui op- zorgt, mede dankzij sponsoring van onder andere Google en de TU-Tilburg, voor de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden bij wie daarvoor openstaat; werkenden en niet werkenden. Het is duidelijk dat deze overeenkomst zeker voor Hive een grote stap in de goede richting is.

(Na de toezegging van de gemeente Den Haag om onze periodiek toe te voegen aan de kwartaal uitgave van Ooievaarsnieuws (oplage 50.000 st.) is dit voor Mavlov wellicht een aardige gelegenheid om daarnaast ook een maandblad op te kunnen tuigen.)

fotografie: Jacqueline Stoort

De papieren krant komt er, in stapjes…

De gemeente Den Haag heeft toegezegd dat Mavlov als katern bij het Ooievaarsnieuws kan komen. Deze Ooievaarskrant is een kwartaalkrant voor Ooievaarspashouders; mensen binnen de gemeentegrenzen die tot 130 % van het sociaal minimum verdienen komen voor zo’n pas in aanmerking.

Flextensie allergie  

Inschrijven bij een uitzendbureau, bereid zijn te verhuizen als er (meer dan drie uur reizen per dag) verderop wel werk is met een beloning op bijstandsniveau of hoger, meewerken aan trajecten die gemeenten aanbieden of anderszins een tegenprestatie verrichten. Op deze en andere manieren worden al tientallen jaren trajecten verzonnen om uitkeringsgerechtigden van de bank te krijgen, erg succesvol zijn die trajecten dus niet.  

Betrekkelijk nieuw binnen die reeks initiatieven is het Haagse Flextensie; een organisatie die ervoor zorgt dat bedrijven zonder risico mensen uit de bijstand in kunnen huren voor 12,- per uur. De bijstandsgerechtigde verdient maximaal 2,- bovenop zijn uitkering. Het resterende bedrag (10,-) wordt verdeeld tussen Flextensie en de betreffende gemeente. De twee directieleden betalen zichzelf trouwens 3.700,- bruto per maand uit…

Binnen de constructie die door Flextensie is uitgedokterd, kunnen bedrijven van de ene op de andere dag van iemand af als die niet bevalt; de voorwaarden zorgen er tevens voor dat ondernemers niet hoeven door te betalen bij ziekte. Ook kunnen uitkeringsgerechtigden nu bij tijdelijke banen worden ingezet, wat de opzet extra aantrekkelijk maakt voor werkgevers. Tot slot is er sprake van oneerlijke concurrentie als bij de ene werknemer wel sociale premies moeten worden afgedragen en bij de andere niet.

Te vrezen valt dat goedkope arbeid weer makkelijker is gemaakt en dat hierdoor verdringing optreedt waardoor er ergens anders werkloosheid ontstaat.

Bron: kamerbrief onderzoeksrapport werken met flextensie