Scholing van kwetsbaren

“ Werkoffensief +500 boekt eerste resultaten. De extra inzet om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden, begint concrete resultaten op te leveren. Donderdag 21 maart ondertekenden dertien Haagse bedrijven een werkakkoord. Inmiddels zijn met 1500 mensen met een bijstandsuitkering gesprekken gevoerd. Met bijna 400 hiervan zijn vervolgafspraken gemaakt. Deze afspraken komen voort uit het in januari gelanceerde Werkoffensief +500, het plan van aanpak waarmee jaarlijks 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand aan een baan worden geholpen. Tijdens Den Haag Werkt! werd ook de eerste concrete arbeidsovereenkomst getekend die uit deze nieuwe aanpak voortkomt. De werkgevers ondertekenden de werkakkoorden tijdens het werkgeversevent Den Haag Werkt!, in het bijzijn van de twee verantwoordelijke wethouders, Bert van Alphen (Sociale Zaken) en Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid). De dertien bedrijven die vandaag een werkakkoord tekenden, zijn McDonald’s, Winkelman Van Hessen, Weverling Groenproviders, RegioTV, Made in Moerwijk, Interfix Bouw, Binck Bouw Verkeer, USG People, Haagbouw, Particibaan, TeamWerk, Cirkel Rond en Mastermate…”

Oud nieuws

Mavlov heeft tijdens het in ’t Posthoorn artikel genoemde congres Den Haag Werkt! ook een overeenkomst getekend, met H!VE. (Zie bericht 22 maart.) Nooit meer wat van gehoord. Publiekelijk een overeenkomst tekenen is voornamelijk gratis publiciteit. Uit het artikel in de Posthoorn blijkt ook dat van de 1500 gevoerde gesprekken met werkzoekenden er met 1100 gesprekspartners van de gemeente niets te beginnen valt (wat gebeurt er met die groep?) en er met 400 vrolijk verder wordt gebabbeld. Marginale vorderingen verkopen als een groot succes is een oude truc waar niemand vies van is.

Nieuw nieuws 

Morgen (5 juni) promoveert Roy Peijen aan de Universiteit van Tilburg op onderzoek naar de resultaten van het Philips Werkgelegenheid Plan. Deze studie laat zien dat deelnemers over een periode van tien jaar gemiddeld 6% meer kans op een baan hebben dan een controlegroep die louter op ondersteuning door het UWV is aangewezen. 

Wat goed is komt langzaam

Natuurlijk wil Philips deelnemers aan zo’n langlopend project aan zich binden en zijn gemeenten bij het tegenovergestelde gebaat, ook is het zo dat Philips de uitkeringen van de kandidaten niet hoeft te betalen, maar langdurig investeren in scholing en werkervaring bij zwakke groepen op de arbeidsmarkt, zoals voortijdige schoolverlaters en langdurig werklozen, blijkt effectiever dan ze zo snel mogelijk, en onder dreiging van sancties, aan het werk te schoppen. 

UWV aanbod voor scholing en alternatieven

Eind 2017 is het UWV gestopt met het verstrekken van scholingsvouchers. Het alternatief (de site: lerenenwerken.nl) biedt geen scholingsmogelijkheden voor werkzoekenden boven de 30 jaar. Het eerder genoemde en door de SER gepromote H!VE wil in de lacune springen door online scholing te bieden en zet daarbij zwaar in op 21st Century Skills (moderne term voor werknemersvaardigheden) en -niet werkgerelateerde- zelfontwikkeling. Bij H!VE ontbreekt een overzicht van de kosten voor de deelnemers. Dit zal waarschijnlijk te wijten zijn aan lopende subsidie onderhandelingen met gemeenten.   

Oproep tot nieuwe initiatieven 

Roy Peijen en zijn promoter Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt in Tilburg, roepen (grote) bedrijven op om net als Philips werkervarings- en scholingsprogramma’s op te zetten. Vooral sectoren en regio’s waar men tekorten in gekwalificeerd personeel verwacht kunnen daar baat bij hebben. Inderdaad is het huidige (werkervarings- en) scholingsaanbod schaal, mager en onvoldoende. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *