Schuld wegwerken

Volgens een artikel van het Instituut voor Publieke Waarden heeft het OM in Den Haag, in samenspraak met de gemeente, een bijstandsgerechtigde toegestaan een boete te voldoen door middel van vrijwilligerswerk. Een mooie oplossing voor schulden die niet voor sanering in aanmerking komen. Jammerlijk is wel dat met vrijwilligerswerk per maand maar 170 euro door bijstanders mag worden (bij)verdiend. 

Het uurtarief waarmee die 170 euro mag worden binnengeharkt is 5 euro. Dit houdt in dat er ongeveer 1 dag per week aan (betaalde) arbeid mag worden besteed. Voor een schuld van 3.000 euro, waar in het eerder genoemde artikel sprake van is, moet op deze manier dus anderhalf jaar 1 dag per week worden gewerkt. 

Een andere mogelijkheid

Werkgevers met meer dan 25 werknemers zijn door de Participatiewet verplicht om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Van een afstand tot de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand langer dan 12 maanden werkloos is. 

De Rijksoverheid huurt een deel van haar participanten (lees werknemers) dan ook in bij regionale werkbedrijven. Werkbedrijven spelen een belangrijke rol om mensen uit de doelgroep in extra banen te plaatsen; een loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Werknemers die via de Participatiewet geplaatst worden, verdienen zo het minimumloon ad 1.615,80 per maand. Met deze inkomsten zou de schuld binnen een paar maanden voldaan kunnen worden, in plaats van in anderhalf jaar. 

Voor mensen met schulden is het aflossen door arbeid zo gek nog niet, maar dan wel tegen redelijke voorwaarden en een dito beloning. Het OM zou in soortgelijke gevallen dan ook minstens kunnen wijzen op de hierboven geschetste mogelijkheid waar de Rijksoverheid nota bene zelf in voorziet.

De Participatiewet van 2019 biedt in artikel 18, lid 1 de mogelijkheid tot maatwerk: “Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.” Toch koppelen gemeenten schuldenproblematiek niet aan de mogelijkheden die de Participatiewet zou kunnen bieden.

Jacob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *