Verschuiven betaaldata

Twee jaar geleden waren er in Den Haag volgens GGD Haaglanden 417 woning ontruimingen als gevolg van een huurachterstand op een totaal van 13.783 huurwoningen: 3 promille. Landelijk lag die verhouding beduidend lager… 1.8 promille. 

Sinds vorig jaar belt de Haagse woningbouwvereniging Staedion huurders met een betalingsachterstand om de problemen te inventariseren en zonodig hulp te bieden. Mocht dat toch niet baten worden ‘terugklap contracten’ ingezet; daarbij neemt de gemeente het huurcontract tijdelijk over, totdat de huurder weer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Op die manier hoeft er niet te worden ontruimd.

Wat zeer waarschijnlijk ook iets zou helpen om een huurachterstand te voorkomen is, als de huurtoeslag een dag voor de afdracht wordt overgemaakt in plaats van 10 dagen eerder; net zoals de automatische afdracht van de zorgpremie een dag na de bijschrijving van de toeslag wordt afgeschreven. De rekeninghouder kan het geld in de tussentijd op die manier niet verbrassen. 

Jacob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *