Flinke vergoeding vrijwilligerswerk

Kom voor Mavlov schrijven!

Iedereen ouder dan 27 met een bijstandsuitkering mag voor vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen van 1.500,- per jaar; dit (werk) moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Los hiervan biedt de gemeente ook de mogelijkheid om een- of tweemaal per jaar een premie van ten hoogste € 2.340,- per kalander jaar uit te laten keren voor zover het vrijwilligerswerk, naar het oordeel van het college, bijdraagt aan algemeen geaccepteerde arbeid.

(Ook andere instanties mogen deze premie verstrekken, maar moeten dat eerst voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders; deze bepalen of de premie bijdraagt aan arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden.) 

De premie heeft geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering voor zover er geen vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen. Wanneer iemand naast de premie ook een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan geldt de premie als inkomsten waarover belasting moet worden betaald.

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering. Inderdaad, lastige materie maar uiteindelijk zal het voor een ieder van ons kunnen lonen.

Leuk man, nuttige stukjes voor je medemens schrijven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *