Arbeid bevrijdt allerminst

Verdringing van arbeidsplaatsen door verplichte tewerkstelling van bijstandsgerechtigden komt in sommige gemeenten voor: werknemers worden vervangen door bijstanders die hetzelfde werk bijna 4 dagen per week moeten doen en dit niet straffeloos mogen weigeren.

De tegenprestatie is niet zozeer het probleem, als het werk maar als zinnig kan worden aangemerkt en op die grond gehonoreerd wordt. Ook zou moeten worden vastgelegd (en worden gecontroleerd) dat het werk geen rivaliteit voor bestaand werk betreft of ontwijking van het minimumloon. Nu fungeren sommige gemeenten als uitzendbureau. Ze leveren bijstanders die bovenop hun uitkering 2,5 euro per uur verdienen. Weigering wordt bestraft: dwangarbeid dus.

foto Paleisstraat DH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *