Koele straffe wind

Er komt veel ellende uit Amerika: tijdens extreem naargeestig weer, wil een fragmentje kommer en kwel zo nu en dan ons continent aandoen. Zo maakten we na een koele straffe wind uit het westen kennis met de jojo, New Age, de hoelahoep, de Wuppie en Neuro-Linguïstisch Programmeren. Toch onderschat ze niet, die lui daar aan de overkant…

Hagenaars in financiële nood kunnen terecht bij Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Het fonds is voor mensen die in een noodsituatie verkeren en verder nergens meer terecht kunnen. Het SSSF geeft leningen, voorschotten en giften. Aanvragen gaan via de professionele hulpverlening, bijvoorbeeld via een maatschappelijk of sociaal werker. De aanvrager moet wel van alle andere regelingen gebruik gemaakt hebben: Aanvulling inkomen tot bijstandsnorm, Bijzondere Bijstand, Delen achter de Duinen, Gemeentelijke Kredietbank, Haagse Zorgverzekering, Individuele Inkomens Toeslag, Kinderbijslag, Kwijtschelding(en) Den Haag, Nibud, Ooievaarspas, Toeslagen (huur, zorg en kind gebonden budget), Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Woonkostentoeslag.

In Amerika ga je naar de rechter en je legt daar je schulden en je bezittingen op zijn bureau. De rechter bepaalt wat je moet verkopen en als dat is gebeurd ben je schuldenvrij. Dit traject duurt ongeveer drie maanden en kan je eens per acht jaar toepassen; het zorgt er ook voor dat je geen nieuwe leningen aan mag gaan. Hier kan je na schuldhulpverlening gewoon weer zooi op afbetaling aanschaffen & opnieuw schulden opbouwen. 

Er komt een hoop ellende uit Amerika, maar kordaat optreden in moeilijke situaties kunnen ze. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *