Meer voor minder…

Mavlov, nieuws voor en door minima uit de regio Den Haag. Deze site is een digitale aanvulling op het maandblad, met onder andere:

>> besparingstips 

>>een overzicht van gratis cursussen om jezelf (om) te scholen 

>> een overzicht van regelingen die je geld of voordeel bieden 

>> een overzicht van restaurants (onder de 5 euro voor 3 gangen)

Minima… een breed begrip dat zowel uitkeringsgerechtigden, studenten, werkenden als gepensioneerden omvat. In totaal hebben in Den Haag ongeveer 55.000 huishoudens een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum, 21 procent van alle huishoudens in de gemeente.

(Sociaal minimum: 1.195,60- voor alleenstaanden van 22 jaar en ouder, 767,56 voor een alleenstaande woningdeler en 1.615,81 voor gehuwden.)

Minima tussen de 40 en 65 jaar vormen de grootste groep, onder langdurige minima zijn dat de alleenstaanden. Eenoudergezinnen moeten vaker langdurig van een minimuminkomen rondkomen dan andere huishoudens. Gezinnen zonder kinderen zijn in Den Haag het minst vaak van een dergelijk inkomen afhankelijk.

Maslow, Pavlov, Mavlov

>>Gaat er een belletje rinkelen?

De piramide van Maslow beschrijft de behoeften van de mens; wat we nodig hebben om in een menswaardig bestaan te voorzien; een route omhoog die begint met eten en drinken, een route die eindigt in de punt van de pyramide… iets voor een ander betekenen zonder daar iets voor terug te willen.

Het was Pavlov die een experiment deed met een hond: als je tijdens het voeren van je viervoeter het geluid van een belletje laat horen, is het na een tijdje genoeg om de hond door het rinkelen van een bel te laten kwijlen. Flappie verwacht voedsel: het geluid is gekoppeld aan een verwachting.

Wij bevinden ons altijd wel ergens in de piramide van Maslow en onze speekselklieren schieten ook in de vierde versnelling bij het zien van voordeel, ook gooien we weleens het een en ander door elkaar.

Enfin, we moeten voortdurend in touw zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Mavlov helpt daarbij.